Vplyv Aloe vera na zloženie moču a tvorbu obličkových kameňov

název (cs) Zmeny v zložení moču detí po konzumácii orálnych dávok aloe (Aloe vera Linn.)
název Changes in urinary compositions among children after consuming prepared oral doses of aloe (Aloe vera Linn.)
publikace Journal of the Medical Association of Thailand (Chot Mai Het Thang Phaet), 89(8), (pages 1199-1205) ISSN 0125-2208
autori Kirdpon S 1); Kirdpon W 2); Airarat W 3); Thepsuthammarat K 4); Nanakorn Somsong 5) vydané 2006
pracovisko
(Thajsko)
1) Department of Pediatrics, Faculty of Medicine, Khon Kaen University, Khon Kaen
2) Department of Radiology, Faculty of Medicine, Khon Kaen University, Khon Kaen
3) Department of Pharmacology, Faculty of Medicine, Khon Kaen University, Khon Kaen
4) Clinical Epidemiology Unit, Faculty of Medicine, Khon Kaen University, Khon Kaen
5) Department of Biology, Faculty of Science, Khon Kaen University, Khon Kaen
odkazy http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?cmd=Retrieve&db=PubMed&list_uids=17048430&dopt=Abstract
http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=18159543
překlad Jan Mizera datum 2011-03-13

dôvod

Močovody sú trubice spájajúcej obličky s močovým mechúrom. Obličkové kamene vznikajú v močovodov väčšinou zo šťavelanu alebo fosforečnanu vápenatého. Zriedkavejšie sa vyskytujú kamene struvitové, vznikajúce činnosťou baktérií, alebo kamene z kyseliny močovej alebo cysteínu.

Vzniknuté kamene bránia priechodu moču z obličiek do močového mechúra, čo môže vyvolať renálnu koliku, či dokonca viesť k úplnému upchatiu močovodu, ktoré sa prejavuje prudkou a režúcou bolesťou, vracaním a poruchami v držaní rovnováhy. Bolesť je spôsobená zvýšením tlaku v močovodu, pretože organizmus sa snaží kamene vypudiť. Tento závažný stav je tiež signalizovaný prítomnosťou krvi v moči.


cieľ

Experimentálna štúdia má tri ciele::

1) Zjistit množství citrátov a tartrátov v Aloe gélu a následne v moču detí pred a po konzumácii čerstvého aloe gélu.
2) Zhodnotiť zmeny ve zloženiu moču subjektov po užívanií Aloe gélu.
3) Určiť aký význam má konzumácia Aloe gélu pri prevencií tvorby obličkových kameňov.


metóda

Ku klinickým testom sa prihlásilo (s informovaným súhlasom) 13 zdravých chlapcov vo veku 9-13 rokov. Subjekty prijali 100 g čerstvo pripraveného aloe geéu 2x denne po dobu 7 po sebe nasledujúcich dní.

Ranná moč bola odobratá deň pred prvou konzumáciou Aloe gélu (deň 0), v dňoch 2 a 5 (konzumácia Aloe gélu) a v deň 8 (1 deň po dokončení).

Autori zisťovali množstvo moču, osmolalitu (látkové množstvo), draslík, sodík, vápnik, magnézium, kyselinu močovú, citráty (citrany), tartráty (vinany), oxaláty (šťaveľany), dovolený nárast (permissible increment) vápniku (PI-Ca), oxalátov (PI-Ox), koncentračný pomer CaPO4 (CPR-Capo) a pomer citrátu ku kreatinínu.


výsledok

Koncentrácia citrátov a tartrátov v 100 g Aloe gélu bola 96,3 mg a 158,9 mg. Objem ranného moču a vylučovanie citrátov v moču boli výrazne zvýšené (p<0.05), rovnako tak PI-Ca a PI-Ox (p<0.05). Ostatné merania neboli ničím pozoruhodné


záver

100 g Aloe gélu obsahovalo 96,3 mg citrátov a 158,9 mg tartrátov čo sú bežné priemerné hodnoty pre Thajské druhy ovocia. Zmeny chemického zloženia moču po konzumácií aloe vykazujú potenciál pre prevenciu tvorby obličkových kameňov. Testy a spracovanie výsledkov prebehli na univerzitách v Thajsku.


souvislosti

Účinok Aloe Vera gélu na zloženie moču u dospelých

baner sušené chilli.top baner Chilli.top baner semena chilli.top