Aloe Vera a triamcinolon pri liečbe lupienky (psoriasis)

název (cs) Perspektívne klinická skúška s náhodným výberom, porovnávajúca lokálne podanie aloe vera s 0,1% triamcinolónacetonidu pri lupienke malého až stredného rozsahu
název A prospective, randomized clinical trial comparing topical aloe vera with 0.1% triamcinolone acetonide in mild to moderate plaque psoriasis
publikácie Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology, vol. 24(2), pages 168–172 ISSN 1468-3083
0926-9959
autori Choonhakarn C 1); Busaracome P 1); Sripanidkulchai B 2); Sarakarn P 3) vydáno 2010-02
pracovisko
(země)
1) Division of Dermatology, Department of Medicine, Srinagarind Hospital Medical School, Faculty of Medicine, Khon Khaen University, Khon Kaen 40002
2) Department of Pharmaceutical Chemistry, Faculty of Pharmaceutical Sciences, Khon Khaen University, Khon Kaen 40002
3) Department of Biostatistics and Demography, Faculty of Public Health, Khon Khaen University, Khon Kaen 40002
e-mail c_choonhakarn_dermatologist@hotmail.com
c_choonhakarn@yahoo.com
odkaz http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19686327
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1468-3083.2009.03377.x/abstract
překlad Jan Mizera datum 2011-03-17

dôvod

Aloe vera je lokálne používaná na rôzne kožné ochorenia, vrátane lupienky, s dobrými výsledkami.


cieľ

Táto štúdia sa snaží o zrovnanie účinku Aloe vera (AV) a 0,1% triamcinolon acetonídu (TA), pri miernom až strednom rozsahu lupín lupienky.


metóda

Bola navrhnutá porovnávacia (náhodne rozdelená, double-blind) štúdia trvajúca 8 týždňov. 80 pacientov, náhodne rozdelených, dostávalo buď AV, alebo 0,1% TA krém a ich klinické odozvy boli vyhodnotené pomocou indexu PASI (Psorasis Area Severity Index – index závažnosti lupienkovej oblasti) a indexu DLQI (Dermatology Life Quality Index – dermatologický index kvality života).


výsledok

Po 8 týždňoch liečby boli priemerné hodnoty PASI u AV znížené z 11,6 na 3,9 => -7,7 a u TA skupiny znížené z 10,9 na 4,3 => -6,6. Medzi skupinový rozdiel bol 1,1 (95% interval spoľahlivosti -2,13;-0,16; P=0,0237). Priemerná hodnota DLQI sa u AV skupiny znížila z 8,6 na 2,5 => -6,1 a u skupiny TA sa znížila z 8,1 na 2,3 => -5,8. Medzi skupinový rozdiel bol 0,3 (95% interval spoľahlivosti -1,18;-0,64; P=0,5497). Po osemtýždňovej liečbe nenasledovala žiadna ďalšia etapa vyšetrení.


záver

Aloe vera krém by mohol byť pri znižovaniu klinických symptómov lupienky účinnejší než 0,1% triamcinolon acetonid krém, avšak obe liečby majú podobnú účinnosť pri zlepšovaní kvality života pacientov so slabou až strednou lupienkou.


souvislosti

Účinky Aloe Vera gélu pri liečbe orálneho lichen planus

baner sušené chilli.top baner Chilli.top baner semena chilli.top