Účinky Aloe vera gélu pri liečbe orálneho lichen planus

název (cs) Účinky aloe vera gélu pri liečbe orálneho lichen planus: náhodne rozdelené porovnávacie skúšky
název The efficacy of aloe vera gel in the treatment of oral lichen planus: a randomized controlled trial
publikácie The British journal of dermatology, 158(3), (pages 573-577) ISSN 0007-0963
41408259
autori Choonhakarn C 1); Busaracome P 1); Sripanidkulchai B 2); Sarakarn P 3) vydané 2008-02-15
pracovisko
(Thajsko)
1) Division of Dermatology, Department of Medicine, Srinagarind Hospital Medical School, Faculty of Medicine, Khon Khaen University, Khon Kaen 40002
2) Department of Pharmaceutical Chemistry, Faculty of Pharmaceutical Sciences, Khon Khaen University, Khon Kaen 40002
3) Department of Biostatistics and Demography, Faculty of Public Health, Khon Khaen University, Khon Kaen 40002
e-mail c_choonhakarn_dermatologist@hotmail.com
c_choonhakarn@yahoo.com
odkazy http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?cmd=Retrieve&db=PubMed&list_uids=18093246&dopt=Abstract
http://www.mendeley.com/research/randomized-controlled-trial-compare-calcipotriol-betamethasone-valerate-treatment-cutaneous-lichen-planus/
překlad Jan Mizera datum 2011-03-15

dôvod

Orálny lichen planus je chronické zápalové ochorenie, ktoré môže byť bolestivé najmä vo svojej atopickej a erosívnej forme. S rôznou úspešnosťou bolo vyskúšaných už niekoľko terapií. Existuje správa o prípade, kedy bola Aloe Vera úspešne použitá pri liečbe lichen planus.


cieľ

Porovnať efektivitu Aloe Vera a placeba pri lokálnej liečbe lichen planus.


metóda

Náhodný výber a rozdelenie testovaných subjektov. Testy porovnania výsledkov s placebom metódou double-blind (subjekty nevedia, či im je podávané placebo alebo preparát). 54 pacientov bolo náhodne rozdelených do 2 skupín, ktorým bol po dobu 8 týždňov podávaný Aloe Vera gél alebo placebo.


výsledok

Štúdie sa zúčastnilo 54 po sebe idúcich pacientov (34 žien, 20 mužov). U 83% pacientov boli nájdené erosívne ložiská, u 17% ulcerózna ložiská lichen. Najčastejším napadnutým miestom bola spodná pera. U 22 z 27 (cca 81%) pacientov bolo po 8 týždňoch dosiahnutej dobre odozvy (pozitívnych výsledkov). U pacientov, ktorým bolo podávané placebo, bolo podobných výsledkov dosiahnutých len u 1 pacienta z 27 (cca 4%). Na viac u 2 pacientov (7%) z tých, ktorým bol podávaný Aloe Vera gél, došlo k úplnému klinickému vyliečeniu. Pálivá bolesť zmizla u 9 pacientov liečených Aloe Vera (33%) a tiež u 1 liečeného placebom (4%). Symptómy sa zmiernili (dobrá odozva) najmenej u 50%. Symptomatické zlepšenie o 50% bolo pozorované u 17 pacientov liečených Aloe Vera gélom (63%) a u 2 pacientov liečených placebom (7%). V oboch skupinách sa neprejavili žiadne vážne vedľajšie účinky.


záver

Aloe Vera gél je štatisticky výrazne účinnejší než placebo v klinickom i symptomatickom zlepšeniu orálneho lichen planus. Teda môže byť aloe vera gél považovaný za bezpečnú alternatívnu liečbu pacientov trpiacich orálnom lichen planus.


souvislosti

Aloe Vera a triamcinolón pri liečbe psoriázy (psoriasis)

baner sušené chilli.top baner Chilli.top baner semena chilli.top