Aloe Vera a med spomaľuje rast Walkerovho mozgového nádoru

název (cs) Ústne podávánie Aloe vera a medu spomaluje rast Walkerovho nádoru spomalením bujnenie buniek a zvýšením apoptózy v nádorovom tkanive
název Oral administration of Aloe vera and honey reduces walker tumour growth by decreasing cell proliferation and increasing apoptosis in tumour tissue
publikácie Phytotherapy research 2010 Sep 13 ISSN 0951-418X
1099-1573
autori Tomasin R; Cintra Gomes-Marcondes MC vydané 2010-09-15
pracovisko
(Brazílie)
Laboratory of Nutrition and Cancer, Department of Anatomy, Cell Biology and Physiology and Biophysics, Institute of Biology, State University of Campinas-UNICAMP, Campinas, 13083970, Sao Paulo, Brazil
odkaz http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20839215
překlad Jan Mizera datum 2011-03-15

dôvod

Rakovina je diagnostikovaná približne u 11 miliónov ľudí a je celosvetovo zodpovedná za takmer 8 miliónov úmrtí ročne. Výskum v liečbe rakoviny ukázal dôležitosť podporných terapií..


cieľ

Aloe vera by mohla zredukovať hmotu nádoru a snížit výskyt metastáz, zatiaľ čomed by mohol spomaliť rast nádoru. Táto štúdia overila vplyv Aloe Vera a medu na rast nádoru a na apoptózne procesy.


metóda

Meranie veľkosti nádoru, rýchlosti množenie buniek (Ki67-Ll) a Bax/Bcl-2 expresie počas 7, 14 a 20 dní po implantovanie Walkerovho karcinómu 256 do potkanov Winstar. Potkany boli rozdelené do 2 skupín:

Skupina WA – potkany s ložiskom nádoru, ktoré dostávali denne ako stravu roztok s dávkou 670 µL/kg Aloe Vera a medu.
Skupina CW – potkany s nádorom, ktoré dostávali iba 0,9% roztok NaCl.

Vplyv Aloe Vera a medu na rast nádoru bol pozorovaný skrz zníženie relatívnej hmotnosti (%) a Ki67-Ll v tumoroch WA skupiny, v porovnaní so skupinou CW.


výsledok

Bax/Bcl-2 pomer sa zvýšil v nádoroch skupiny WA vo všetkých meraných časoch.


záver

Výsledné dáta ukazujú, že Aloe vera a med môžu brzdiť rast nádoru tým, že spomaľujú množenie buniek a zvyšujú ich náchylnosť k apoptóze.

baner sušené chilli.top baner Chilli.top baner semena chilli.top