Aloe Vera gél urýchľuje hojenie radiáciou postihnuté tkanivá

název (cs) Orálne podávanie Aloe Vera gélu urýchľuje hojenie akútnych rán, ktoré je spomaľované radiáciou, stimuláciou produkcie transformačného rastového faktora β a rastového faktora fibroblastov
název Aloe vera oral administration accelerates acute radiation-delayed wound healing by stimulating transforming growth factor-β and fibroblast growth factor production
publikácie American journal of surgery ISSN 1879-1883
0002-9610
autori Atiba A 1,2); Nishimura M 3); Kakinuma S 3); Hiraoka T 3); Goryo M 4); Shimada Y 3); Ueno H 5); Uzuka Y 1,2) vydané 2011-03-09
pracoviště
(Japonsko)
1) Laboratory of Small Animal Surgery, Department of Veterinary Medicine, Iwate University, 3-18-8 Ueda, Morioka, Iwate 020-8550
2) Department of veterinary Clinical Science, The United Graduate School of Veterinary Science, Gifu University, 1-1 Yanagido, Gifu
3) Department of Experimental Radiobiology for Children’s Health Research, National Institute of Radiological Sciences, Chiba
4) Department of Veterinary Pathology, Faculty of Agriculture, Iwate University, 3-18-8 Ueda, Morioka, Iwate 020-8550
5) Department of Small Animal Clinical Sciences, Rakuno Gakuen University, Hokkaido 069-8501
e-mail atiba_2003@yahoo.co.uk
odkaz http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21396624
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6VHS-52BVR4F-1&_user=10&_coverDate=03%2F10%2F2011&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=gateway&_origin=gateway&_sort=d&_docanchor=&view=c&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=0287ed3fab4979c42fd1bc8ba401ee77&searchtype=a
překlad Jan Mizera datum 2011-03-18

dôvod

Spomalené hojenie rán je výrazným klinickým problémom u pacientov, ktorí boli predtým ožiarení radiáciou.


cieľ

Štúdia skúma účinok pitia Aloe Vera gélu (AV) na akútne rany, ktorých hojenie je spomaľované radiáciou.


metóda

ÚÚčinok Aloe Vera (AV) bol skúmaný na potkanoch vystavených radiácii a liečených AV v porovnaní s potkanmi, ktoré boli vystavené radiácii bez liečby AV a v porovnaní s kontrolnou skupinou potkanov.

Potom, čo boli potkany 3 dni lokálne ožarované, boli na ich chrbtoch vytvorené rany. Veľkosť rán bola meraná v dňoch 0, 3, 6, 9 a 12 po vytvorení rán. Tkanivá rán boli vyšetrené histologicky. Expresie transformačného rastového faktora β-1 (TGF-β-1) a základného rastového faktora fibroblastov (bFGF) boli vyhodnotené imunohistochémiou a reťazovou reakciou reverzne-transkripčné polymerázy.


výsledok

Sťahovanie rán bolo u skupiny AV v dňoch 6 a 12 po vytvorení rán výrazne urýchlené. Navyše infiltrácie zápalových buniek, depozície kolagénu, angiogenézie (tvorba nových krvných kapilár) a úrovne expresie TGF-β-1 a bFGF boli v skupine AV výrazne vyšší, v porovnaní s potkanmi, ktoré boli len ožarované bez liečby AV.


záver

Tieto dáta ukazujú potenciál použitia AV pri zlepšenom hojení akútnych rán, spomalenom radiáciou, zvyšovaním produkcie TGF-β-1 a bFGF faktorov.


súvislosti

Aloe Vera a hojenie kožných rán u diabetes 2. typu

baner sušené chilli.top baner Chilli.top baner semena chilli.top