Aloe vera a hojenie kožných rán u diabetes 2. typu

název (cs) Účinok orálneho užívanie Aloe Vera na hojenie kožných rán u potkanov s ochorením Diabetes typu 2
název The Effect of Aloe Vera Oral Administration on Cutaneous Wound Healing in Type 2 Diabetic Rats
publikácie The Journal of veterinary medical science / the Japanese Society of Veterinary Science ISSN 0916-7250
1347-7439
autori Atiba A 1,2); Ueno H 1,3); Uzuka Y 1,2) vydané 2010-12-17
pracovisko
(Japonsko)
1) The United Graduate School of Veterinary Sciences, Gifu University
2) Division of Small Animal Surgery, Department of Veterinary Medicine, Faculty of Agriculture, Iwate University
3) Department of Small Animal Clinical Sciences, Rakuno Gakuen University
e-mail atiba_2003@yahoo.co.uk
odkazy http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21178319
http://www.jstage.jst.go.jp/article/jvms/advpub/0/advpub_1012080408/_article
překlad Jan Mizera datum 2011-03-12

dôvod

Jednou z komplikácií u Diabetes mellitus je spomalené hojenie rán.


cieľ

Táto štúdia bola plánovaná, aby zistila vplyv orálne podávanej Aloe Vera na hojenie otvorených rán u potkanov s diabetes 2. typu.


metóda

Na chrbtoch potkanov boli v plnej anestézii vytvorené otvorené rany v plnej hrúbke kože s rozmermi 1,5 x 1,5 cm. Tieto potkany boli rozdelené do 2 skupín: kontrolná skupina (skupina C) a skupina s orálnym podávaním Aloe Vera (skupina A). Oblasť každej rany bola meraná v dňoch 1, 2, 4 a 8 po vytvorení rán. Stavy (stupne) granulačního pletiva v ranách boli histopatologicky vyhodnotené. Expresia transformačného rastového faktora TFG-β1 a vaskulárna-endoteliálneho rastového faktora VEGF boli určené imunohistochemické.


výsledok

Rany boli u skupiny A v dňoch 2, 4 a 8 výrazne stiahnuté. Histologické výsledky odhalili, že bola v skupine A podporená infiltrácie zápalových buniek, angiogenézy (tvorba nových krvných kapilár), depozície extracelulárnej matrix a epitelizácie (tvorba nového epitelu). Imunohistochemické výsledky ukázali zvýšenie TGF-β1-a VEGF-proteín-pozitívnych buniek v deň 4 po vytvorení rán.


záver

Vyvodili sme, že orálne podávanie Aloe Vera urýchlilo hojenie rán u potkanov s diabetom 2. typu. Všetky testy a spracovanie výsledkov prebehli na univerzitách v Japonsku.


souvislosti

baner sušené chilli.top baner Chilli.top baner semena chilli.top