Fytosteroly z Aloe Vera, pečeňové gény a metabolické poruchy pri obezite a diabetes

název (cs) Orálne podané fytosteroly z Aloe Vera upravujú priebeh exprese pečeňových génov a zmierňujú s obezitou asociované metabolické poruchy u ZDF (Zucker Diabetic Fatty) potkanov
název Oral Ingestion of Aloe vera Phytosterols Alters Hepatic Gene Expression Profiles and Ameliorates Obesity-Associated Metabolic Disorders in Zucker Diabetic Fatty Rats.
publikácie Journal of Agricultural and Food Chemistry [60(11):2799-2806]; DOI: 10.1021/jf204465j ISSN 0021-8561
autori Misawa E; Tanaka M; Nomaguchi K; Nabeshima K; Yamada M; Toida T; Iwatsuki K vydané 2012-03-21
pracovisko
(Thajsko)
Functional Food Research Department, Food Science & Technology Institute, Morinaga Milk Industry Co. Ltd. , Higashihara 5-1-83, Zama, Kanagawa 228-8583, Japan
e-mail e_misawa@morinagamilk.co.jp
odkaz http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22352711
http://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/jf204465j
překlad Jan Mizera datum 2012-03-25

cieľ

Skúmali sme účinok orálneho použitia lophenolu (Lo) a cykloartanolu (Cy), čo sú dva antidiabetické fytosteroly izolované z Aloe vera, na metabolizmus glukózy a lipidov u ZDF potkanov (laboratórny potkan, vyšľachtený pre účely „simulácie“ stavu pacientov s ochorením diabetes mellitus 2. typu).

mechanismus lophenol, cykloartanol


výsledok

Zistili sme, že podávanie Lo a Cy potlačilo, pri náhodných meraniach a pri meraniach počas hladovky, hladiny glukózy a výrazne znížilo množstvo viscerálneho tuku. Tiež sme zaznamenali, že liečba Lo a Cy viedla ku zníženiu hladiny tukov v sére a pečeni (triglyceridov, neesterifikované mastné kyseliny a celkový cholesterol). Lo a Cy liečba navyše viedla k tendencií pre zníženie hladiny sérového proteínu MCP-1 a zvýšenie hladiny sérového adiponektínu (má protizápalový a protiapoptický efekt, pozn. prekl.). Navyše boli podaním sterolov z Aloe Vera výrazne znížené hladiny pečeňových génov kódujúcich glukoneogenetické enzýmy (G6 páse, PEPCK; enzýmy zúčastňujúce sa tvorby glukózy v pečeni a obličkách, najmä pri hladovaní), lipogenické enzýmy (ACC, FAS) a SREBP-1. Oproti tomu zvýšilo podávanie Lo a Cy mRNA glykolytického enzýmu (GK) v pečeni. U Lo a Cy liečených ZDF potkanov bola, oproti kontrolnej skupine neliečených ZDF potkanov, pozorovaná zvyšujúce sa expresie pečeňových β-oxidačných enzynmů (ACO, CPT1) a PPARα v obličkách.


záver

Vyvodzujeme z toho, že steroly obsiahnuté v aloe vera upravili expresiu génov súvisiacich s metabolizmom glukózy a tukov, a zmiernili prejavy porúch metabolizmu asociovaných s obezitou a diabetom u ZDF potkanov. Tieto poznatky naznačujú, že by steroly v Aloe Vera mohli byť užitočné pri prevencii a liečbe metabolických porúch spojených s obezitou a diabetom (potkanov).


súvislosti

Aloe Vera a hojenie kožných rán u diabetes 2. typu

baner sušené chilli.top baner Chilli.top baner semena chilli.top